9-12 september gick årets internationella konferens för LARP (Live Action Role-Play) i Linköping. Det var mycket givande att bolla våra idéer av storskaliga rollspel kombinerat med brädspelskomponenter, med den stora erfarenhet av att skapa upplevelser som finns LARP-världen. Många lärdomar och några nya samarbeten följde med hem. Återigen blir det tydligt hur viktigt det är att lyckas kombinera upplevelsen av en hållbar samhällsomställning med en konkret förståelse dess utmaningar och magnituden av olika åtgärders effekter.