Vi söker hela tiden samarbeten med personer och organisationer som är intresserade av att delta i utvecklingen av lärspel för hållbara samhällstransformationer. Det kan handla om att delta som spelare, studera utfall eller använda spelen i lärande och organisationsutveckling.

Insamlad information sparas på Linköpings Universitet och används bara för organisering av speltillfället och uppföljning.

Jag är intresserad av att vara med i kommande speltester

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev som skickas ut när det finns möjlighet att vara med och speltesta i utvecklingsfasen eller spela de färdiga versionerna av spelen. OBS detta är en intresseanmälan. Vi återkommer med inbjudan till specifika speltillfällen.

Jag är intresserad av forskningssamarbeten

En del av det här nätverkets mål är att utforska hur spel kan användas för att stödja omställningen till ett hållbart samhälle. Har du/ni funderingar på hur detta kan användas i era forskning/utvecklings-projekt diskuterar vi gärna detta och möjliga samarbeten. Kontakta Ola Leifler eller Björn Johansson på Linköpings universitet för närmare dialog.