Från hösten 2022 och två år framåt kommer vi att försöka kommunicera forskningen i projektet MISTRA Sustainable Consumption genom användningen av Megagames. Detta finansieras av Formas som ett forskningskommunikationsprojekt vi kallar “Spelet om konsumtionen”, eller “Changing the game of consumption”. Syftet är att mån nya grupper och kommunicera på ett engagerande sätt kring avgörande val vi behöver göra kopplat till vår konsumtion och livsstil i omställningen till ett hållbart samhälle. På den här webbplatsen kommer vi att rapportera löpande om de aktiviteter vi ägnar oss åt, inklusive speldesign och speltester.